Abonnementsbetingelser

Opdateret 14. november 2019



Generelle oplysninger

Mask-a-holic.dk er ejet af
AK Web, CVR nr.: 40564489
Skovalleen 19, 2880 Bagsværd
E-mail: info@maskaholic.dk
Telefon +45 9395 4742

Herefter benævnt som Mask-a-holic.dk eller Mask-a-holic



Mask-a-holic stiller et abonnementsbaseret produkt (Monthly Sheet Mask Box) til rådighed på https://maskaholic.dk.
Vilkårene er gældende mellem den enkelte bruger og Mask-a-holic.

Disse vilkår og betingelser for brug gælder for aftaler mellem Mask-a-holic og én fysisk person (herefter “Brugeren”) vedrørende Tjenesten.
Kun personer, der er 18 år eller ældre og bor i Danmark, kan indgå en aftale med Mask-a-holic.dk vedrørende Tjenesten.

Disse Betingelser udgør samlet den aftale, der er gældende mellem Brugeren og Mask-a-holic.dk.

For at få adgang til Tjenesten, skal Brugeren læse og acceptere handelsbetingelserne, herunder abonnementsbetingelserne.


Betaling og modtagelse af månedsbox

Betaling for abonnementet vil blive trukket på din konto den sidste dag i den pågældende måned. Din månedsbox vil blive fremsendt i starten af den næstkommende måned, senest 5 hverdage efter betalingen er trukket.

Bemærk, at ved tilmelding til abonnement, vil den første betaling blive trukket med det samme, såfremt tilmelding sker senest den 10. i den pågældende måned. Hurtigst muligt herefter, vil vi fremsende din første månedsbox. Dine fremtidige månedlige betalinger vil herefter blive trukket den sidste dag på måneden, og den tilhørende månedsbox vil blive fremsendt i starten af den næstkommende måned.

Sker tilmelding til abonnementet efter den 10. i den pågældende måned, vil den første betaling bliver trukket den sidste dag i måneden. Din første månedsbox vil herefter blive sendt i starten af den næstkommende måned.


Registrering og brugeradgang

Brugeren er ansvarlig for at sikre, at de angivne oplysninger er korrekte på registreringstidspunktet. Ved registrering må Brugeren kun give oplysninger vedrørende egne betalings- og kreditkort.

Ved registrering skal Brugeren angive et brugernavn og et password (herefter “Login-oplysninger”). Brugerens Login-oplysninger er personlige og må ikke bruges af andre med mindre andet er anført på produktet.

Brugeren skal opbevare Login-oplysningerne på et sikkert sted, således at andre ikke kan få uberettiget adgang til dem. Brugeren er ansvarlig for al brug af sin brugerkonto.

Hvis Brugeren får mistanke om ulovlig brug af Brugerens Login-oplysninger, skal Brugeren omgående underrette Mask-a-holic.dk samt ændre sit password.


Gebyrer og betaling

Gebyrer for brug af Tjenesten skal betales i henhold til den til enhver tid gældende prisliste, der er tilgængelig på hjemmesiden.

Betaling for abonnementet sker forud hver måned.

Brugeren skal udføre betalingen for abonnementet via de af Mask-a-holic.dk tilbudte betalingsmidler på hjemmesiden. Brugeren forpligter sig til ved hver betalingsdato at have tilstrækkelige midler til betaling tilgængelige via det valgte betalingsmiddel.


Tilpasning og ændringer

Mask-a-holic.dk forbeholder sig retten til at ændre gebyret og andre betingelser for Tjenesten. Ændringen skal meddeles til Brugeren senest tredive (30) dage inden ændringen træder i kraft. I tilfælde af sådanne ændringer er Brugeren berettiget til at opsige abonnementet med virkning fra den dag, hvor ændringen træder i kraft. Hvis Brugeren ikke opsiger abonnementet før ændringen træder i kraft, skal det betragtes som accept af ændringen. Ændringer, der er til åbenbar fordel for Brugeren, gælder med det samme uden opsigelsesret for Brugeren.


Opsigelse af abonnement

Opsigelse af Tjenesten kan ske ved udgang af betalings-perioden på 1 måned fra seneste betaling. For at opsige sin aftale skal man kontakte Mask-a-holic via info@maskaholic.dk
Brugeren modtager en bekræftelse på opsigelsen.